Wat is opleidingsvorm 4, A-stroom/ ASO/TSO?

In opleidingsvorm 4, A-stroom bieden wij het programma van het gewone secundair onderwijs aan normaal begaafde leerlingen, die omwille van een autismespectrumstoornis (Type 9- onderwijs) of gedrags- en/of emotionele stoornissen (Type 3- onderwijs) nood hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. 

Zo bieden we onderwijs met veel structuur en duidelijkheid. De klasgroepen zijn klein en tellen gemiddeld 6 leerlingen. Er is  veel aandacht voor positieve binding en iedere leerling wordt opgevolgd aan de hand van een individueel handelingsplan. Wij werken nauw samen met ouders, CLB en externe hulpverlening. Aangezien de leerlingen dezelfde leerplannen volgen als het gewoon voltijds secundair onderwijs, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften en diploma’s behalen als in het gewoon onderwijs. Het doel van OV 4 is de leerlingen te begeleiden bij het behalen van een diploma secundair onderwijs en hen voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Sinds schooljaar 2015-2016 kunnen de leerlingen 1A Moderne Vorming volgen op de campus van Middenschool Sint-Michiel. Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt eveneens 2A Moderne Wetenschappen aangeboden.  De volgende schooljaren kunnen de leerlingen  verschillende richtingen algemeen en technisch secundair onderwijs volgen in de Bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg en in het Technisch Heilig Hart Instituut Tessenderlo. Dit kan in aparte klassen of samen met de andere leerlingen, zo inclusief mogelijk.

Het onderwijs kan gevolg worden in combinatie met extra ondersteuning vanuit het MFC Sint-Ferdinand (mobiele of ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf). 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.