Welkom bij Secundaire Scholen Sint-Ferdinand

Nieuws

10 juni 2020 

Nieuwe opleiding Basis logistiek onderhoud in OV3

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand start vanaf het schooljaar 2020-2021 in het observatiejaar (eerste leerjaar) de nieuwe opleiding Basis logistiek onderhoud op in Opleidingsvorm 3 (OV3). In deze opleiding leren de leerlingen werken in team, oog hebben voor hygiëne, huishoudelijke taken uitvoeren, materiaal onderhouden, correct omgaan met zorgvragers, boodschappen doen en eenvoudige maaltijden bereiden.

Basis logistiek onderhoud is een gepaste leerrichting voor leerlingen die graag voor en met mensen werken. Ze kunnen na deze basisopleiding een kwalificatie-opleiding tot schoonmaker, huishoudhulp of logistiek assistent in de zorg volgen. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand richt zich hierbij op de kwalificatie huishoudhulp. 

Opleidingsvorm 3
Opleidingsvorm 3 (OV3) van Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is geschikt voor alle jongeren met een verslag van het CLB voor OV3, type basisaanbod, type 3 en type 9. OV3 kent zes leerjaren, waarvan het eerste jaar het observatiejaar is, het tweede en derde jaar de opleidingsfase, het vierde en vijfde jaar de kwalificatiefase. Het zesde jaar, de integratiefase of alternerende beroepsopleiding, is voor wie nog een jaar extra op school wil blijven en via alternerend leren zijn/haar kennis, kunde en attitude verder wil bijschaven.

Sint-Ferdinand
Secundaire Scholen Sint-Ferdinand richt zich op jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking,  jongeren met autisme en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. Het aanbod voor elke doelgroep verschilt per afdeling.
De school behoort tot Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand, met een breed zorgaanbod voor jongeren en volwassenen en hun context met een specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte, gefocust op het vinden van hun plaats in de maatschappij. Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt over bijna 125 jaar ervaring. Met aangepaste voorzieningen blijft O.C. Sint-Ferdinand inspelen op nieuwe noden van jongeren en volwassenen en hun context.

Informatie
Inschrijven voor onze opleidingen, kan hier. Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met Annelies Boonen: telefonisch via 013–530 630 of via mail, annelies.boonen@ferdinand.broedersvanliefde.be.

 

3 mei 2020

Beste ouder(s), beste verantwoordelijke(n),

Beste leerling,

Vrijdag heeft de Nationale Veiligheidsraad een stappenplan voorgesteld aan de bevolking met ook nieuwe maatregelen voor het onderwijs. Momenteel wachten we nog op verdere concrete informatie omtrent de toepassing binnen het buitengewone onderwijs.De school is alvast volop bezig met te kijken wat organisatorisch veilig en praktisch haalbaar is. We nemen terug contact met jullie op met meer informatie van zodra dit is uitgewerkt. 

Voorlopig gaat pre-teaching nog verder en willen we onze leerlingen alvast bedanken voor hun goede inzet en de ouders bedanken voor de begeleiding van zoon of dochter. We blijven in tussentijd eveneens opvang voorzien volgens de regels beslist in de veiligheidsraad.

 

22 april 2020 

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand Lummen annuleert jaarlijkse plantenverkoop aan particulieren

Traditiegetrouw verkopen de leerlingen van de opleiding Tuinbouw  van Secundaire Scholen Sint-Ferdinand de door hun opgekweekte planten tijdens de Open Serredag op de campus in Lummen. Die zou dit jaar zaterdag 26 april worden gehouden, maar kan vanwege de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Ondanks dat de tuincentra inmiddels wel de deuren mogen openen, is het voor ons helaas niet toegestaan de planten op een andere manier te verkopen aan particulieren.

De reden is dat wij ons dienen te houden aan de maatregelen die voor de scholen gelden. Dat betekent dat wij nog altijd geen bezoekers mogen toelaten. Maar ook dat we de regels moeten respecteren die gelden voor ons personeel en voor de jongeren. De directie betreurt dat de plantenverkoop van de Secundaire Scholen Sint-Ferdinand niet kan doorgaan. De plantenverkoop zet namelijk de leerlingen hun werk in de kijker en het levert jaarlijks een mooi bedrag op voor de school.

Toch is dit veiligheidshalve de beste oplossing. Om te voorkomen dat de plantjes niet allemaal moeten worden vernietigd, staat de school enkel verkoop aan personeel toe. Ook hier gelden een aantal strikte voorwaarden. Enkel personeel dat sowieso aan het werk is op de campus, mag planten kopen en haalt deze op een afgesproken tijdstip af. Er mag geen sprake zijn van een extra verplaatsing om de plantjes af te halen. Verder gebeurt de betaling uitsluitend via overschrijving, zodat er geen cash geld in ontvangst hoeft worden genomen. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand bekijkt daarnaast de mogelijkheid om plantjes te schenken aan lokale initiatieven.

We kijken er nu al naar uit om volgend jaar april de Open Serredag én plantenverkoop opnieuw te laten doorgaan.

 

21 april 2020

Preteaching

Beste ouder(s), beste verantwoordelijke(n),

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen op school na de paasvakantie opgeschort blijven en dat scholen vanaf maandag 20 april voor minstens 2 weken verder werken met leren op afstand. Zij bieden daarbij  nieuwe leerstof (= preteaching) aan. 

Vanaf nu schakelt onze school dus over op preteaching via afstandsonderwijs.

Wat betekent preteaching?

Bij ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden aan de leerlingen: eerst via afstandsonderwijs, verolgens op school zodra de lessen hervatten. 

De leraar komt op school  terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij gaat ook na hoe ver elke leerling staat en houdt daar rekening mee. 

Hoe bieden we onze leerlingen concreet onderwijs aan?

Wij informeren u telefonisch, schriftelijk of via Smartschool over de manier waarop  we preteaching via afstandonderwijs gaan invullen. Afhankelijk van de campus en de opleidingsvorm die uw kind volgt,  zijn er specifieke afspraken gemaakt. Zo kunnen we  alle leerlingen zoveel mogelijk op maat begeleiden.

We zorgen voor duidelijke opdrachten met goede begeleiding van leerkrachten en begeleiding. We beseffen dat het voor praktijkvakken moeilijker is om afstandsonderwijs te voorzien. De leerkrachten bekijken individueel wat mogelijk is voor hun vak.  

We verwachten dat iedere leerling zijn uiterste best doet om deze taken tot een goed einde te brengen. Wanneer er vragen zijn, kunt u steeds terecht bij de betrokken leerkracht en begeleiding.

Wat kan u als ouder doen?

Voor uw zoon of dochter is het belangrijk dat u gewoon in de buurt bent en opvolgt of hij of zij zelfstandig aan de slag kan. Probeer als ouder vooral rust en structuur te creëren om uw zoon/dochter te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt.

Onderwijs Vlaanderen biedt in een filmpje meer informatie aan. U vindt dit op Youtube met de zoekvraag ‘Wat leert je kind na de paasvakantie?’ of via https://www.youtube.com/watch?v=bO7STpDsUMM

Nog vragen?

Heeft u als ouder of uw kind nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze school. Onze school, onze leerkrachten en begeleiding, zijn iedere schooldag tijdens de schooluren (8u-15u20)  bereikbaar voor vragen en bezorgdheden.

Vriendelijke groeten

Directie en personeel Secundaire Scholen Sint-Ferdinand

 

 

Inschrijvingen in corona-tijden?

Beste kandidaat nieuwe leerlingen en hun ouders

Helaas kunnen we in deze corona-tijden jullie niet persoonlijk ontvangen om onze scholen met veel enthousiasme aan jullie voor te stellen. Onze opendeurdagen zullen noodgedwongen niet kunnen doorgaan.

Het goede nieuws is dat we blijvend bereikbaar zijn om al jullie vragen omtrent inschrijvingen te beantwoorden. Aarzel dus niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie wenst over onze school of een inschrijving overweegt. Ook tijdens de paasvakantie zijn we bereikbaar!

Als de corona-maatregelen achter de rug zijn, ontmoeten we jullie dan graag binnen de school en kunnen we een verdere kennismaking en rondleiding op de scholen organiseren.

We kijken er alvast naar uit om jullie te mogen ontmoeten.

Meer info:

Via de website: https://sint-ferdinand.be/

Via telefoon:

-          Tijdens de paasvakantie: 013/530630

-          Na de paasvakantie:

o   Campus Lummen (OV1 – OV3 – OV4 B-stroom / BSO) : 013/530630

o   Campus Leopoldsburg (OV4 A-stroom / ASO): 0492/181865

o   Campus Tessenderlo (OV4 TSO): 0486/178978

Via mail: buso.st.ferdinand@fracarita.org

Bedankt voor jullie begrip.

Het Sint-Ferdinandteam

 

CLB zet in op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat exponentieel toe.

Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema's. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren. Daarom werd besloten om alvast deze week de chatpermanentie met 40% uit te breiden. Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u. Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc.

 

Inschrijvingen

Klik hier voor meer informatie om je in te schrijven

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.