ABO (Alternerende beroepsopleiding)

Onze school , de Secundaire Scholen Sint-Ferdinand OV3 geeft aan jongeren de uitgelezen kans om na het beëindigen van de studies (eind 5de jaar) deel te nemen aan een extra tewerkstellingstraject gekend onder de naam van de alternerende beroepsopleiding.

Onze school organiseert en coördineert dit extra jaar na de beëindiging van de studies in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds en Vlaanderen. Op deze manier verlenen we aan deelnemende jongeren een ondersteuning en integratie op de reguliere arbeidsmarkt.

De jongeren verkrijgen na het beëindigen van het traject een motivatiepremie van 500 euro vanuit de Europese Unie en genieten bovendien van het reeds grotendeels doorlopen van hun beroepsinschakelingstijd. 

Verdere informatie kan u verkrijgen via de school.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.