Bouw


In de eerste graad krijgen de leerlingen in het eerste jaar 3 lesuren bouw en elektriciteit (afwisseling van theorie en praktijk) en in het tweede jaar 7 lesuren bouw (ongeveer 2 lesuren theorie en ongeveer 5 lesuren praktijk). De leerlingen maken hier onder andere kennis met de gereedschappen, materialen en beroepen in de bouw. In de praktijk leren ze metselen van allerlei verbanden, voegen, bekisten, ijzervlechten,... Dit wordt hen geleerd via stappenplannen, die ze steeds zelfstandiger moeten uitvoeren.

In de tweede graad volgen de leerlingen 22 lesuren bouw. Dit wordt opgesplitst in ongeveer 6 lesuren theorie (theorie bouw/technisch tekenen/ICT), en ongeveer 16 lesuren praktijk. In de praktijk maken ze kennis met het plaatsen van profielen, het metselen van allerlei verbanden (alleen en samen met anderen), het metselen van betonblokken, het metselen van een spouwmuur, klinkeren, ... Vanaf het tweede jaar van de tweede graad wordt er vooral rond projecten gewerkt.


Leerlingen in de derde graad krijgen 24 lesuren bouw. Dit wordt verdeeld in ongeveer 8 lesuren theorie (theorie bouw/VCA (basisveiligheid)/mechanica/elektriciteit/(mini-)GIP) en ongeveer 16 lesuren praktijk. Hier wordt opnieuw rond projecten gewerkt, waarbij theorie en praktijk meer op elkaar inspelen. Praktijk bestaat uit grote oefeningen maken gericht op het samenwerken en initiatief nemen, buiten de werkplaats gaan werken, rond het schooldomein werken uitvoeren, ... Er is ook een nauwe samenwerking met RTC, FVB en VDAB om buitenschoolse opleidingen te volgen (o.a. duurzaam bouwen, veiligheid, solliciteren, bekisten, trappen makken, …). Leerlingen van het vijfde jaar krijgen de kans om deel te nemen aan de examens voor veiligheid (VCA). Leerlingen van het zesde de jaar krijgen de kans om werkervaring op te doen tijdens een aantal stages. Bovendien kunnen zij via de school lessen ‘Rijbewijs op School’ volgen en hun theoretisch rijbewijs B behalen.

Leerlingen van het tweede jaar van de derde graad (6e jaar) werken gedurende het 6e jaar aan een Geïntegreerde proef (GIP). Dit is een proef waarin een leerling moet aantonen dat hij het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes specifiek aan de opleiding Bouw heeft verworven en kan toepassen in een beroepssituatie. Als voorbereiding op de GIP in het 6de jaar maken de leerlingen van het 5de jaar een mini-GIP.

Leerlingen die slagen in het 2de jaar van de 3de graad, verwerven een getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs. Wie een diploma van het beroepssecundair onderwijs wil behalen dient te slagen in het 3de jaar van de 3de graad (het 7de specialisatiejaar). Dit 7de jaar wordt niet aangeboden binnen Sint-Ferdinand.

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.