CLB

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding):

Vrij CLB West-Limburg
Sint-Catharinastraat 8

3580  Beringen
Tel. 011 45 63 10

beringen@vclblimburg.be
www.vclblimburg.be

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.
Waarvoor kan je bij ons terecht? 
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. 
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen

 
 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. 
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kan naar het CLB...
• als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
• je moeite hebt met leren;
• voor studie- en beroepskeuzehulp;
• vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
• met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
• voor inentingen.

Je moet naar het CLB...
• op medisch onderzoek;
• als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 
 

Openingsuren:

ma 8u30 – 12u
di-do 8u30 – 12u en 13u tot 17u
vr 8u30 – 12u nm telefonisch bereikbaar

Vraag gerust wat de mogelijkheden zijn om na 17 uur een afspraak te maken.

Sluitingperiodes:

 • Allerheiligen: 1 november
 • Wapenstilstand: 11 november
 • Kerstvakantie
 • Paasvakantie: gesloten
 • Feest van de arbeid: 1 mei
 • Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Vlaamse feestdag: 11 juli
 • Zomervakantie: gesloten van
  15 juli tot en met 15 augustus
 
 

CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. 
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. 
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

 
 

Naar een andere school

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

 
 

Een klacht?

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. We hebben een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Vraag er gerust naar bij je CLB.

 
 


Als je een vraag hebt of een probleem wenst te bespreken, maak je best een afspraak met de contactpersoon van het CLB-team van jouw school.


Contactpersoon: 
Renilde Vranckx
renilde.vranckx@vclblimburg.be

Jouw CLB-team:
Renilde Vranckx: psychologe
Patrick Heyligen: psycholoog
Leen Cuppens: orthopedagoge en teamcoördinator
Leen Heselmans: orthopedagoge
Marjel Pinxten: maatschappelijk werker
An De Vleeschauwer: sociaal verpleegkundige
Indra Maegerman: sociaal verpleegkundige
Kathleen Van Looy: schoolarts
Emine Topal: intercultureel medewerker
Goele Haesendonck: directeur

In elk geval luisteren we naar je vragen,
helpen we je bij de verduidelijking ervan 
en zoeken we SAMEN naar een oplossing!

 
 

Op onderzoek: het medisch consult

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming begint, ga je op onderzoek bij de CLB-arts. 
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip. 
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. 

• 1e kleuterklas 3/4 jaar
• 2e kleuterklas 4/5 jaar
• 1e lagere school 6/7 jaar
• 3e lagere school 8/9 jaar
• 5e lagere school 10/11 jaar
• 1e secundair 12/13 jaar
• 3e secundair 14/15 jaar

 

 
 

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten je ouders toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?
Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
Hepatitis B (Geelzucht) 3x
Difterie, Tetanus, Kinkhoest

• 1e lagere school 6/7 jaar: Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
• 5e lagere school 10/11 jaar: Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
• 1e secundair 12/13 jaar: Hepatitis B (Geelzucht) 3x
• 3e secundair 14/15 jaar: Difterie, Tetanus, Kinkhoest

 
 

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.