Historiek

Historiek

Historiek

Er wordt al onderwezen op het domein van Sint-Ferdinand sinds 1895. Thérése Goupy de Quabeck schonk in dat jaar het domein aan de congregatie van de broeders van liefde op voorwaarde dat er een "Stichting voor arme, ongelukkige kinders" zou opgericht worden. In de loop der jaren groeide het aantal leerlingen fors en werden er nieuwe gebouwen opgetrokken op het domein. In 1951 werd Sint-Ferdinand erkend als vakschool in de categorie A3 voor de afdelingen kleermakers, schoenmakers en houtbewerkers. Er werd ook tuinbouw aangeboden. In 1978 werd de vakschool omgevormd tot buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3. Leerlingen met extra ondersteuningsnoden konden de afdelingen bouw, hout, schoeisel en marokijn of tuinbouw volgen. In 1986 werd de afdeling metaalbewerking opgericht, een afdeling waar grote vraag naar was. Vanaf 1995 werd hieraan de opleidingsmogelijkheid carrosserie toegevoegd. De school groeide stilaan verder uit en in 2002 werd er gestart met de opleiding magazijnmedewerker.

Historiek

Dit naast de bestaande opleidingen die een nieuwe naam kregen op basis van de opleidingsprofielen. Het betreft de opleidingen metselaar, plaatbewerker, plaatslager, tuinbouwarbeider en werkplaatsschrijnwerker. Tijdens het schooljaar 2005 - 2006 deden we een aanvraag om opleidingsvorm 4 te mogen opstarten, voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Er werd gestart met de opleidingen bouw, basismechanica en dierenzorg. Deze laatste opleiding werd stopgezet en er werd een opleiding kantoor toegevoegd aan het aanbod. Meest recente ontwikkeling binnen OV4 is de oprichting van een A-stroom, die opgericht werd in september 2015, op de campus in Leopoldsburg. In september 2008 startte de school eveneens met GON-begeleidingen, waarbij personeelsleden vanuit de school jongeren in andere scholen voor gewoon onderwijs gaan helpen bij hun integratie binnen deze school.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.