Kantoor

In de eerste graad krijgen de leerlingen in het eerste jaar 3 lesuren kantoor, in de vorm van het vak Informatie- en communicatietechnologie (ICT). In het tweede jaar krijgen de leerlingen een aantal specifieke vakken voor kantoor en verkoop: talen (Frans en Nederlands), ICT- en klaviervaardigheden, en initiatie in administratie, retail en logistiek.

In de tweede graad Kantoor-Verkoop volgen de leerlingen 22 lesuren specifieke kantooropleiding. De leerlingen krijgen een uitbreiding van en aanvulling op de vakken die in de eerste graad reeds aan bod kwamen: talen (Engels, Frans en Nederlands zakelijke communicatie).  Deze worden aangevuld met het vak Administratie, retail en logistiek.


In de derde graad Kantoor-Logistiek krijgen de leerlingen 24 lesuren specifieke kantooropleiding en logistiek. De leerlingen krijgen een basismodule 'administratief medewerker' aangeboden, aangevuld met een keuzemodule 'logistiek medewerker'. Tijdens de derde graad wordt zeer praktijkgericht gewerkt, door diverse bedrijfsbezoeken, stages, externe praktijkopleidingen, … Tijdens het eerste jaar van de derde graad (5de jaar) gaan de leerlingen een halve dag per week op stage.  Tijdens het tweede jaar van de derde graad (6de jaar) wordt dit uitgebreid naar een hele dag per week stage. Zo kunnen de leerlingen reeds een eerste werkervaring opdoen. Bovendien kunnen zij via de school lessen ‘Rijbewijs op School’ volgen en hun theoretisch rijbewijs B behalen.

Leerlingen van het tweede jaar van de derde graad (6de jaar) werken gedurende het 6de jaar aan een Geïntegreerde Proef (GIP). Het is een proef waarin een leerling moet aantonen dat hij/zij het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes specifiek aan de opleiding Kantoor heeft verworven en kan toepassen in een beroepssituatie.  Als voorbereiding op het GIP wordt er in het eerste jaar van de derde graad (5de jaar) reeds gewerkt aan een mini-GIP.

De beroepsmogelijkheden van leerlingen die de opleiding Kantoor volgen, liggen op twee domeinen: de leerlingen kunnen werken als administratief medewerker (ondersteunende secretariële of boekhoudkundige taken en administratie uitvoeren) of als logistiek medewerker (goederen in ontvangst nemen, opslaan, orderpicken of verzendklaar maken of voorraadadministratie bijwerken).

Leerlingen die slagen in het 2de jaar van de 3de graad, verwerven een getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs. Wie een diploma van het beroepssecundair onderwijs wil behalen dient te slagen in het 3de jaar van de 3de graad (het 7de specialisatiejaar). Dit 7de jaar wordt niet aangeboden binnen Sint-Ferdinand.

 

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.