Mechanica

In de eerste graad krijgen de leerlingen in het eerste jaar 3 lesuren metaal (afwisseling van theorie en praktijk), en in het tweede jaar 7 lesuren metaal (ongeveer 1 uur theorie, en ongeveer 6 lesuren praktijk per week). De leerlingen maken hier onder andere kennis met de gereedschappen en technisch tekenen. In de praktijk leren ze allerlei handvaardigheden omtrent het werken met metaal. Dit wordt hen geleerd via stappenplannen, die ze steeds zelfstandiger moeten uitvoeren. In de loop van het schooljaar laten we hen ook kennismaken met de klassen Basismechanica (specifieke gereedschappen ophalen, zagen, onderdelen van werkstukken laten draaien of frezen) en Lassen-constructie (onderdelen lassen en slijpen als onderdeel van hun werkstuk). Op deze manier maken de leerlingen al doende kennis met de hogere jaren in de mechanica-afdeling. Tevens brengen we met de leerlingen een bezoek aan alle mechanica-afdelingen van onze school om de studiekeuze zo vlot mogelijk te laten verlopen.

In de tweede graad volgen de leerlingen 22 lesuren basismechanica. Dit wordt opgesplitst in ongeveer 6 lesuren theorie (technisch tekenen/theoretische benadering van de technieken die in praktijk gezien worden), en ongeveer 16 lesuren praktijk. In de praktijk maken ze kennis met pneumatica, elektriciteit, centrale verwarming, lassen-constructie, sanitair en werktuigmachines (draaien en frezen).

 


In de derde graad volgen de leerlingen 24 lesuren lassen-constructie. Dit onderdeel bestaat uit theorie lassen-constructie, praktijk lassen-constructie, technisch tekenen en VCA (veiligheid). In de praktijk leren de leerlingen verschillende soorten lassen aan: horizontaal lassen, verticaal lassen, diagonaal en hellend lassen, lassen boven het hoofd en MAG-MIG-elektrode- en TIG-lassen. Leerlingen van het vijfde jaar krijgen de kans om deel te nemen aan de examens voor veiligheid (VCA). Leerlingen van het zesde de jaar krijgen de kans om werkervaring op te doen tijdens een aantal stages en gaan regelmatig op bedrijfsbezoek.. Bovendien kunnen zij via de school lessen ‘Rijbewijs op School’ volgen en hun theoretisch rijbewijs B behalen.

Leerlingen van het tweede jaar van de derde graad (6de jaar) werken gedurende het 6de jaar aan een Geïntegreerde Proef (GIP). Het is een proef waarin een leerling moet aantonen dat hij/zij het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes specifiek aan de opleiding Lassen-constructie heeft verworven en kan toepassen in een beroepssituatie.  Als voorbereiding op het GIP wordt er in het eerste jaar van de derde graad (5de jaar) reeds gewerkt aan een mini-GIP.

Leerlingen die slagen in het 2de jaar van de 3de graad verwerven een getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs. Wie een diploma van het beroepssecundair onderwijs wil behalen dient te slagen in het 3de jaar van de 3de graad (het 7de specialisatiejaar). Dit 7de jaar wordt niet aangeboden binnen Sint-Ferdinand.

 

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.