Metselaar

In de opleidingsfase wordt de nadruk gelegd op het verwerven van de algemene beroepskennis en het systematisch aanleren van de basistechnieken van het metselwerk zoals het inrichten van de werkplaats, het plaatsen en afschrijven van de profielen, mortel scheppen en spreiden, de steen plaatsen en aankloppen, het metselen van een rechte muur, hoeken en ontmoetingen,... Veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het metselwerk en het aanleren van een goede werkmethode. De leerlingen werken met truweel, waterpas, voegijzer, lood,... en leren omgaan met enkele machines zoals mortelmolen, tafelzaagmachine, ijzersnijmachine,...

In de kwalificatiefase leert men de verschillende constructieonderdelen die in de bouwwereld voorkomen zoals spouwmuren, rabatten, strekken en bogen, schouwkanalen,...

Regelmatig worden er renovatiewerken of nieuwbouwwerken met de leerlingen uitgevoerd op de campus en daarbuiten De meeste van onze schoolgebouwen zijn door de leerlingen gemetseld.

In samenwerking met het F.V.B. (Fonds voor Vakopleiding in de Bouw) worden regelmatig buitenschoolse cursussen gevolgd door de leerlingen en leerkrachten. Voorbeeld hiervan zijn: het stellen van moderne bekisting of het aanpikken van lasten met een bouwkraan.

Indien de leerlingen slagen, bekomen ze het kwalificatiegetuigschrift "metselaar". De leerlingen krijgen de kans om deel te nemen aan het examen uitgeschreven voor veiligheid op de werf. De voorbereiding gebeurt door een gediplomeerde leerkracht veiligheid die ook de leerlingen zal begeleiden naar het examencentrum.

Na de kwalificatiefase kunnen de leerlingen instappen in een jaar A.B.O. (Alternerende Beroepsopleiding) of integratiefase.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.