Structuur OV3

Onderwijsaanbod

 

OV 3 omvat 5 leerjaren en 1 jaar Alternerende Beroepsopleiding (ABO) of integratiefase.

 • In het eerste jaar of observatiejaar worden de leerlingen ingedeeld in klasgroepen rekening houdend met hun handvaardigheid en schoolse kennis.
  Naast 17u Algemene en Sociale Vorming (zwemmen, crea, godsdienst, computer, rekenen, taal, mavo, milieu en LO) krijgen zij praktijkervaringen (19u) voor de volgende opleidingen : 
  werkplaatsschrijnwerker, plaatbewerker (metaal-lassen), magazijnmedewerker, metselaar en tuinbouwarbeider.
  Vanaf het tweede jaar volgen de leerlingen hun keuze van één opleiding.
 • In de opleidingsfase (2e en 3e jaar) worden de leerlingen voor de praktijkvakken ingedeeld volgens hun gekozen opleiding.
  In het tweede jaar wordt 22 uur en in derde jaar wordt 24 uur per week basisopleiding beroepsgerichte vorming gegeven.
 •  
 • In de kwalificatiefase (4e en 5e jaar) eindigt het 5de jaar met een kwalificatieproef in de gekozen opleiding en met een proef voor algemene en sociale vorming.
  Praktische stages binnen het bedrijfsleven en individuele begeleiding bij het zoeken naar een geschikte tewerkstelling geven de jongeren meer kansen op een aangepast werkmilieu.
 •  
 • Na het 5e jaar kunnen de leerlingen instappen in ABO of in de integratiefase. 
 • Leerlingen die ABO (Alternerende Beroepsopleiding) volgen, hebben een dubbel statuut, namelijk het statuut van leerling en ze zijn tegelijk ingeschreven bij de VDAB. Dit betekent dat hun beroepsinschakelingstijd loopt. Na deze beroepsinschakelingstijd hebben deze leerlingen recht op een beroepsinschakelingsuitkering. Deze opleiding wordt erkend als opleidingsstage. Bij ABO ligt de nadruk op tewerkstelling. Het is de bedoeling dat ABO-leerlingen na hun opleiding tewerkgesteld worden in hun stagebedrijf.
 •  
 • Leerlingen die de integratiefase volgen, hebben het statuut van leerling. Bedoeling is om deze leerlingen nuttige werkervaringen te laten opdoen, kennis te laten maken met de reële arbeidswereld. Er is een begeleiding voorzien om bij die leerlingen waarbij dit moeilijk loopt, hen te ondersteunen richting alternatieve tewerkstelling (bv GTB-traject)
 •  
 • De ouders ontvangen het kindergeld en de leerling blijft fiscaal ten laste van de ouders. Na de wachttijd ontvangt de leerling een wachtvergoeding. 
  De leerlingen volgen per week 2 dagen G.A.S.V. en B.G.V. op school, in functie van het stagebedrijf. 
  Zij doen 3 dagen per week stage in een extern stagebedrijf.
Lessenrooster

 

Observatiejaar

 • 3u Metselen
 • 3u Plaatbewerking
 • 3u Magazijn
 • 3u Werkplaatsschrijnwerker
 • 3u Tuinbouwarbeider
 • 8u ASV
 • 3u Lichamelijke opvoeding
 • 1u Zwemmen
 • 2u Godsdienst
 • 1u Crea
 • 1u Computer
 • 1u Milieu

2de en 3de jaar

 • 22u Beroepsgerichte Vorming
 • 4u Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming
 • 2u Lichamelijke Opvoeding
 • 2u Godsdienst
 • 1u Crea
 • 1u Computer

4de en 5de jaar

 • 22u Beroepsgerichte Vorming
 • 4u Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming
 • 2u Lichamelijke Opvoeding
 • 2u Godsdienst
 • 1u Verkeer
 • 1u Computer

ABO en Integratiefase

 • 11u Beroepsgerichte Vorming
 • 1u Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming
 • 1u Verkeer
 • 1u Computer

 

 

 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.