Studieaanbod

1ste leerjaar A (campus middenschool Sint-Michiel Leopoldsburg)

Vak

Aantal lesuren

Godsdienst

2

Engels

1

Natuur, ruimte en techniek

6

Mens en samenleving

2

Nederlands

4

Wiskunde 

Frans 

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Artistieke vorming (muziek en beeld)

2

Klascoachuur

1

Talenturen

2*

Differentiatie-uren

2**


* Tijdens de talenturen zetten we in op een brede vorming voor onze leerlingen. Er komen verschillende belangstellingsdomeinen aan bod: ICT, maatschappij en welzijn, economie en organisatie, wetenschappen, ...

** Tijdens de differentiatie-uren wordt er verdieping en/of remediëring aangeboden voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Het concrete aanbod is afhankelijk van de noden van de leerling.


Schooljaar 2019 - 2020: 2de leerjaar A: Moderne Wetenschappen (campus middenschool Sint-Michiel Leopoldsburg) ***

Vak

Aantal lesuren

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

1

Techniek

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Differentiatie Talen

1

Wiskunde (+ Wiskunde differentiatie)

4 (+ 1)*

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Wetenschappelijk Werk

3

Sociaal-economische initatie (SEI)

2

Leren Leren + Sociale activiteiten

1


* Uren tussen haakjes zijn differentiatie-uren die gebruikt worden om de basisleerstof verder te verkennen, of verdieping aan te bieden. 

*** Opgelet: vanaf schooljaar 2020 - 2021 zal de modernisering van het secundair onderwijs zich hebben verdergezet binnen het tweede leerjaar A. De bovenstaande lessentabel zal vanaf dat schooljaar dus aangepast worden aan de richtlijnen van de modernisering.

 

Tweede graad Grafische Media (campus THHI Tessenderlo)

Vak Aantal lesuren
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 3
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Natuurwetenschappen 2
Informatica 1
Druktechnieken 1
Grafische opmaak 1
Beeldverwerking 1
Lay-out en ontwerptechnieken 3
Realisaties druktechnieken 4
Realisaties prepress 4

Tweede graad Mechanische Technieken (campus THHI Tessenderlo)

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 3
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Toegepaste fysica 1
Mechanica - elektriciteit-vormgeving 5
Technisch tekenen 3
Realisaties mechanica 8

Tweede graad Elektromechanica (campus THHI Tessenderlo)

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Chemie / Toegepaste chemie 1
Fysica / Toegepaste fysica 1
Elektriciteit / Elektronica 3
Mechanica / Cluster Mechanica 3
Elektromechanische processen 5
Schakeltechnieken 3


Tweede graad Handel (campus bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg)

Vak uren in het derde middelbaar uren in het vierde middelbaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits 0 1
Bedrijfseconomie 6 6
Informatica 3 3

Tweede graad Wetenschappen- STEM (campus bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg)

 

Vak uren in het derde middelbaar uren in het vierde middelbaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits 0 2
Geschiedenis 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Plastische opvoeding 1 0
Biologie 2 2
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Wetenschappelijk tekenen 1 1
Wiskunde 5 5

Tweede graad Economie (campus bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg)

Vak uren in het derde middelbaar uren in het vierde middelbaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Nederlands 4 4
Frans 4 (+1) 4 (+1)
Engels 3 2
Duits 0 2
Geschiedenis 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Plastische opvoeding 1 0
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Economie 4 4
Wiskunde 4 (of 5) 4 (of 5)

Derde graad multimedia (campus THHI Tessenderlo)

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Toegepaste informatica 2
Praktijk 3
Multimedia 13

Derde graad printmedia (campus THHI Tessenderlo)

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Toegepaste informatica 1
Drukken 3
Ontwerp en lay-out 3
Prepress 3
Praktijk drukken-afwerken 4
Praktijk prepress 5

Uiteraard kunnen we de studierichtingen binnen TSO en ASO maar inrichten als er voldoende leerlingen worden aangemeld voor een klas.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.