Wat is opleidingsvorm 3 (OV3)?

Binnen opleidingsvorm 3 (OV3) organiseren wij onderwijs en opvoeding

- voor jongeren met leerbeperkingen (type basisaanbod),
- voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3) en
- voor jongeren met een autismespectrumstoornis (type 9).

 

De school verschaft de leerlingen een vorming en opleiding die hun integratie mogelijk maakt in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.


De opleiding bestaat uit een vorming in een bepaald beroepenveld. Het is voornamelijk een praktische opleiding die de leerling een doorgedreven training biedt. Door middel van de specifieke, individuele benadering van elke leerling, worden hun kansen op tewerkstelling verhoogd en hebben zij bijgevolg een beter toekomstperspectief.

 

Naast een beroepsopleiding, willen we onze leerlingen ook helpen uitgroeien tot evenwichtige volwassen mensen die hun weg vinden in onze maatschappij.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.