Wat is opleidingsvorm 4 (OV4) B-stroom / BSO ?

 

 

In opleidingsvorm 4 (OV4) bieden wij het programma van het gewone beroepsonderwijs aan aan normaal begaafde leerlingen die omwille van een autismespectrumstoornis of gedrags- en/of emotionele stoornissen niet (meer) in een gewone school terechtkunnen. Deze leerlingen zijn in het bezit van een attest van het CLB, dat toegang verleent tot opleidingsvorm 4, type 3 of type 9.

Individuele begeleiding op gedrags- en persoonlijkheidsniveau, individuele  beroepsopleiding binnen een gestructureerde omgeving en veelvuldig aanbieden van nieuwe slaagkansen zijn de hoofdaccenten van OV4.

Met deze opleidingsvorm willen wij bereiken dat deze jongeren zoveel mogelijk opgroeien tot evenwichtige volwassen mensen en hun plaats vinden in de maatschappij.

Omdat onze leerlingen het programma van het gewoon secundair beroepsonderwijs volgen, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften behalen als in het gewoon onderwijs.

Indien haalbaar, kunnen de jongeren na de eerste of tweede graad (terug) overgaan naar het gewoon onderwijs. Onze school voorziet hierbij in extra begeleiding.

Het onderwijs kan gevolgd worden in combinatie met extra ondersteuning vanuit het MFC Sint-Ferdinand (mobiele of ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf).   

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.